എല്ലാ S -ERGOS ™ തായ്‌വാനിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് - #1 വീൽചെയർ ബ്രാൻഡ് *ഫിനാൻസിംഗ് ലഭ്യമാണ് *

വീൽചെയർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും കുഷ്യനുകളുള്ള സീറ്റുകളും

നിരവധി തരം വീൽചെയർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും സീറ്റുകളും തലയണകളും ഉണ്ട്:

നിങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വീൽചെയറിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റപ്പെട്ട വിഭാഗമാണിത്. നമ്മുടെ കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ 1/3 ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നു, ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ മെത്തയിലും തലയിണയിലും നിക്ഷേപിക്കണം. വീൽചെയറുകളും സമാനമാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തെളിയിക്കപ്പെട്ട ആശ്വാസത്തോടുകൂടിയ നേതാക്കൾ എർഗണോമിക്സും പേറ്റന്റ് നേടിയ എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഞങ്ങൾക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അറിയാം. ഇനി എന്തെല്ലാം ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

  1. എസ് ആകൃതിയിലുള്ള സീറ്റിംഗ് സംവിധാനം
  2. മെമ്മറി ഫോം
  3. ഏജിസ് ആന്റി മൈക്രോബയൽ തലയണ
  4. ജെൽ നുര
  5. റെഗാർ കുഷ്യൻ

ഇത് ഒരു വീൽചെയർ കുഷ്യൻ ആയാലും ബ്രാൻഡ് സ്പാൻകിംഗ് പുതിയതായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാത്തിരിക്കാനാകില്ല, ഞങ്ങളുടെ മെമ്മറി ഫോം വീൽചെയർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും സീറ്റുകളുടെ കുഷ്യനും പരീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി നുരയെ ടെമ്പർപെഡിക് ഹൈ എൻഡ് തലയിണകൾ പോലെ, മികച്ചത് വാങ്ങുക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ പണം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ മികച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊമ്പിൽ വെറുതെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നില്ല. ഗവേഷണവും ശാസ്ത്രവും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ക്ലയന്റുകൾക്കായി ദിവസം തോറും ആശ്വാസം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു; നിങ്ങൾ! ഞങ്ങളുടെ അവലോകനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക, ഇത് ശരിക്കും വ്യക്തിപരമായ മുൻഗണനയാണ്.